Schiedam Central station
 

Schiedam Centraal heeft een goede bereikbaarheid per spoor en weg, een van de redenen waarom binnenkort 420.000 m2 Urban Entertaiment Center (UEC) wordt ontwikkeld en het station geschikt is voor ov-professionals en werkende genieters. De ontwikkeling van het gebied Schieveste lijkt echter geen relatie te hebben met de aantrekkelijke historische binnenstad en het herstructureringsgebied van de Spaanse Polder. Voorstel is om de Schiedamse Schie aantrekkelijker als ruggengraat te ontwikkelingen, een lastige opgave aangezien het thans nog een onaantrekkelijke barrière is. Woningbouw kan, gezien de geluidhinderzones, slechts op enkele plekken gerealiseerd worden, reden te meer om te kiezen voor woningtypes en een woonmilieu dat aansluit bij de dynamiek van het UEC, zoals creatieven en studenten.

Voorstel Schiedam (klik voor vergroting)